Hemeroteca Drogues
Cerca combinada

Categories

Reset

Criteris de classificació

La classificació dels materials s’ha realitzat d’acord amb uns criteris. Atès que algunes categoritzacions poden tenir diferents interpretacions, exposem a continuació els criteris que s’han seguit.

Tipus d’abordatge

Abordatge

Universal Tenen com a objectiu potenciar els factors de protecció davant del consum de drogues fomentant les actituds i els hàbits saludables.
Selectiu Fomenten actituds responsables davant del consum de drogues en col·lectius i grups vulnerables, i redueixen els riscos associats, intentant que no es passi d’un ús esporàdic a un de més problemàtic.
Indicat El seu objectiu és identificar individus que mostren signes inicials d’abús de substàncies i altres problemes de conducta i oferir-los intervencions especials. En aquests casos, es requereixen activitats preventives innovadores, diferents dels serveis de tractament de les addiccions, que sovint no es troben preparats per respondre a les necessitats dels adolescents que experimenten amb drogues.
Determinats O de reducció de danys. S’orienten a reduir els riscos sanitaris i psicosocials que afecten una part de les persones usuàries de drogues i a facilitar-ne l’accés als dispositius sociosanitaris. Els programes s’adrecen a persones amb problemes de drogues.

Drogues

Drogues

Estan etiquetats com a Heroïna aquells materials que es van fer pensant fonamentalment en persones heroïnòmanes. També, i especialment, els de reducció de danys relacionats amb la via parenteral són molt vàlids per a persones que s’injecten cocaïna o altres substàncies.

Tenen la categoria de Vàries aquells que poden ser útils per treballar els consums o l’abstinència de diferents substàncies. Si explícitament tracten diferents drogues, tenen les categories corresponents.

Població destinatària

Població destinatària

S’inclouen a Infants els materials adreçats a persones de fins a 2n d’ESO (12-13 anys).

La classificació Joves està feta amb una perspectiva àmplia -des dels 14-15 anys i també per a aquelles persones que surten de festa. Estan categoritzats com a tals els materials que fan servir un tipus d’imatge i llenguatge concret, tot i que molts d’aquests es poden emprar amb població adulta.

Estan categoritzats com a Drogodependents aquells materials adreçats a persones que s’injecten drogues -especialment heroïna-, entenent que la majoria d’aquestes són addictes. Tot i això hi ha persones que en fan un ús esporàdic i controlat de substàncies per aquesta via

Estan categoritzats com a Agents socials aquells materials adreçats a professionals o altres agents perquè puguin realitzar tasques educatives o de sensibilització amb infants, joves, etc.

Un material didàctic per treballar al 2n cicle de secundària tindrà la categoria d’Agents socials i la de Joves.

.

 

 

 

 

Entrades recents
 • [ASPC] La prevenció de les agressions masclistes en contexts d’oci nocturn Anàlisi comparativa de Campanyes de prevenció
 • [ASPC] Veus el que beus? 2019
 • Cànnabis Què en saps?
 • Aquí no venem alcohol a menors
 • El teu punt Cartells i plafons 2010
 • [ASPC] A l’engonal Injecció femoral
 • [ASPC] Els 5 mites de les pipes d’aigua
 • L’alcohol i tu Clar com l’aigua
 • Dreceres
 • Anuncis preventius
 • Chemsex y hepatitis C Una guía para profesionales sanitarios
 • De festa els joves… ok! Cartells
Els que tracten sobre l’hepatitis C
 • Com es transmet l’hepatitis C
 • [ASPC] Guia per a la prevenció i el control de l’hepatitis C
 • [ASPC] Ruleta russa
 • [ASPC] L’hepatitis C és una malaltia que té tractament Fes-te la prova!
 • [ASPC] L’eradicació de l’hepatitis C és possible
 • [ASPC] Con el hígado no se juega, cuídalo Pasatiempos
 • [ASPC] Tinc hepatitis C i ara què puc fer?
 • [ASPC] El fetge és un òrgan vital L’hepatitis, detecteu-la a temps
Els que incorporen la perspectiva de gènere
 • [ASPC] La prevenció de les agressions masclistes en contexts d’oci nocturn Anàlisi comparativa de Campanyes de prevenció
 • Abordemos las drogas con gafas violeta
 • [ASPC] El masclisme no surt de festa
 • Postals És violència sexual
 • No jodas la fiesta
 • [ASPC] Jugo les meves cartes [2a versió]
 • Un dia d’aquells
 • A cegues no mola!
Els més antics
 • [ASPC] Guia pràctica per a deixar de fumar
 • Tires de còmic sobre la venopunció
 • Autoescoles Guia didàctica Alcohol, drogues i conducció
 • Guia informativa sobre les drogues
 • Les drogues
 • L’alcohol Sempre una copa de menys
 • Las andanzas de Tío Elvis
 • Si tu beus, ell beu
Entrades per mesos
Canal Drogues
SIPD
CATÀLEG DE MATERIALS I PROGRAMES
Traductor automàtic